IRIS Connect Europe

Teacher Professional Development in Europe

Discover. Develop. Share.

We collaborate with a number of select organisations across Europe who echo our ethos and use their local knowledge and educational expertise to support the IRIS Connect community. Further helping to spread good practice and improve teaching and learning internationally.

Find out how our partnerships can benefit you and your organisation below.

Contact Us More about IRIS Connect

Partnerskab med VIA University College, Danmark

Som den største professionshøjskole i Danmark arbejder vi i VIA University College på hele tiden at skabe de bedste muligheder for at øge læringsudbyttet for vores studerende. Dette gør sig også gældende i efter-og videreuddannelsesregi.

Med IRIS Connect kan vi nu landsdækkende tilbyde institutioner et unikt værktøj, hvormed professionelle gennem refleksion over og analyse af konkret praksis skaber blik for udviklingsmuligheder.

Med IRIS Connect kan I undersøge, udvikle og dele jeres konkrete praksis gennem bl.a:

  • Refleksion over egen konkret praksis.
  • Observation og feedback under og efter praksisudøvelse
  • Professionelle kollegiale samtaler med afsæt i konkret praksis
  • Videndeling og kapacitetsopbygning

Besøg hjemmesiden
Professional Development in Europe

Kontaktoplysninger:

Professional Development in Europe VIA University

Karina Rhiger, Projektleder og kontaktperson

krhi@via.dk / 87 55 19 50

Twitter: @KarinaR_VIA

Professional Development in Europe VIA University

Lisbeth Havndrup Nielsen,

Administrerende koordinator

lhni@via.dk / 87 55 18 41

JAMK

Suomen suosituin opettajakorkeakoulu, JAMK ammattikorkeakoulu on äskettäin solminut kumppanuussopimuksen Iris Connect Ltd yrityksen kanssa.

JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulu opettajakoulutus on yksi kaikkein arvostetuimmista koulutuksista maailmassa.

Olemme Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa olemme havainneet IRIS Connect verkkovideojärjestelmän pedagogisesti monipuoliseksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa valmennusta ja ohjausta eri puolilta Suomea kotoisin oleville opettajaopiskelijoille.

Opetussuunnitelmamme ja –menetelmämme perustuvat yhteistoiminnallisuuteen, oppimispiireihin, vertaisopiskeluun ja opiskeluun e-/mobiiliympäristöissä. IRIS Connect sopii täydellisesti yhtenä pedagogisesti tarkoituksenmukaisena osana työtapoihimme. Kumppanuus IRIS Connect:in kanssa on antanut mahdollisuuden tehdä enemmän ja paremmin.

Markku Rissanen, lehtori, AOKK/JAMK

saxion Professional Development in EuropeIRIS Connect &  Saxion : Where teaching is learning

IRIS Connect is in Engeland uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor leraren die hun eigen professionalisering ter hand willen nemen. Inmiddels werken ruim 1600 scholen( PO en VO)  met IRIS Connect. IRIS Connect heeft een bewezen positieve invloed op het lesgeven en het leren. Het zorgt voor een voortdurende professionele ontwikkeling van leraren op basis van vertrouwen en samenwerken. “Teaching is Learning” is het motto.

Onderzoek toont aan dat:

  • 94% van de leraren die IRIS Connect gebruikt geeft aan dat hun lesgeven is verbeterd.
  • 81% van de leraren geeft aan dat IRIS Connect een positieve invloed heeft op de samenwerking in het team.
  • 88% geeft aan dat hun zelfvertrouwen is verbeterd.

De resultaten van IRIS Connect worden gemeten door de universiteit van Bedfordshire en de universiteit van Sussex. Verschillende case studies tonen het succes van IRIS Connect aan. www.irisconnect.com/impact/research

Wat is de kracht van IRIS Connect?

Het geeft de mogelijkheid voor een doelgerichte en betekenisvolle reflectie.

Het bevordert collegiale consulatie tussen leraren en scholen.

Het leidt tot meer zelfvertrouwen bij leraren.

Het verbetert coachings- en mentorvaardigheden.

Het stimuleert professionele discussie over didactiek en pedagogiek.

Het gaat uit van de kracht van de leraar

Leraren hebben de regie over hun eigen professionele ontwikkeling.

Het levert een duidelijke bijdrage aan het sociaal kapitaal op scholen.

Op welke wijze wordt dit gerealiseerd?

IRIS Connect maakt gebruik van een geavanceerde mobiele video technologie. Het geeft leraren op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen lessen op te nemen. Niemand zit achter in de klas, leerlingen worden niet afgeleid en de les vindt op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats. De lessen worden verzameld in een veilige cloud based omgeving die daardoor vanaf elke plaats en op elk moment teruggekeken kan worden. Leraren zetten hierbij hun eigen “video bibliotheek” op en kunnen deze lessen delen met collega’s. Op deze wijze worden elkaars lessen geanalyseerd. Reflectie en feedback krijgen zo een zinvolle betekenis.

De reacties van Engelse collega’s zijn zeer positief:

“IRIS Connect is the most powerful tool I have used in 20 years of teaching.”

“Building a culture that encourages and provides the tools for staff to reflect on their own practice, with input from peers, is one of the most powerful professional tool teachers can use to improve their own performance.”

John Hattie, op dit moment een van de meest invloedrijke onderwijskundigen, heeft zich zeer positief uitgelaten over IRIS Connect.

IRIS Connect is een concept dat ook in Nederland een grote uitstraling zal gaan krijgen. Er is inmiddels grote belangstelling van scholen die Iris Connect als instrument willen inzetten voor de professionele ontwikkeling van leraren.

IRIS Connect     

IRIS Connect bestaat nu bijna negen jaar. Het bedrijf is gevestigd is Brighton. Het team van IRIS Connect bestaat uit een mix van academici en ICT experts die met passie werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De directie bestaat uit louter onderwijskundigen. Hun ideaal is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op basis van vertrouwen en zelfregie. De ontwikkelde geavanceerde video technologie wordt gebruikt om dit doel te kunnen bereiken. Het ”Teaching is Learning Programme “ heeft geleid tot een succesvolle kwaliteitsimpuls op ruim 1600 scholen. En het aantal scholen dat IRIS Connect gebruikt is ook dit jaar weer sterk gegroeid. De Engelse overheid kijkt daarom met heel veel belangstelling naar de resultaten van IRIS Connect. In Europa hebben, VIA University College in Denemarken en JamK. University in Finland, IRIS Connect omarmd. Saxion is official partner geworden van IRIS Connect . Saxion zorgt voor de installatie van de technologie en de daarbij behorende training.

Voor meer informatie:saxion

Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs www.saxion.nl/apo

Bureau Professionalisering

Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinator

T – 0570 603715

E – y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl 

What you're looking
for is on our US site.
click here to continue